Nyhetsbrevet

Vad som närmast är på gång kan du läsa i Nyhetsbrevet som kommer ut några gånger vår och höst.

Klicka på bilden (boktraven) så kommer du till senaste nyhetsbrevet. Tidigare nyhetsbrev återfinns i arkivet.Vi är angelägna att du hjälper oss att få fler medlemmar.  Därför påminner vi om det som står i våra stadgar; värderingar som vi tror är viktiga för dig och många som du känner:


"Vi vill verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning och främja litteraturens ställning."


Om ditt medlemsskap - se förstasidan


Bibliotekets vänner ordnar träffar där vi pratar om böcker vi läst och tipsar varandra om goda

läsupplevelser. När biblioteket ordnar arrangemang försöker vi vara med och hjälpa till på olika sätt.

Vi ordnar också själva kulturarrangemang av olika slag, t ex resor eller föredragningar.


En trevlig julfest avslutar året för medlemmarna.


Filosofiska samtal är en del i föreningens verksamhet. 

Det låter kanske ambitiöst men i huvudsak handlar det om att samtala om allvarliga ämnen med respekt för varandra.  Sedan flera år tillbaka har vi ett samarbete med Studiefrämjandet med två cirklar, omkring tio deltagare i vardera.

Inga kostnader. Vi brukar träffas varannan vecka, fem tillfällen på våren och fem på hösten. Nästan alla deltagare väljer att fortsätta från år till år. Därför har vi inte haft möjlighet att ta med så många nya. Men anmäl gärna ditt intresse och ställ dig på väntelista. Läs mer om filosofiska samtal på en av cirkelledarnas hemsida:


https://perjohanemtell.se/2mm/filosofiskt-allvar-h-sten-2021.html