Bibliotekets Vänner i Sandviken

Foto Per-Johan Emtell

Bibliotekets Vänner är föreningen för dig som tycker att det är viktigt med ett starkt och levande bibliotek.

Folkbiblioteket i Sandviken är en av verksamheterna i vårt nya Kulturcentrum.

Vad som är på gång i föreningen kan du läsa i Nyhetsbrevet!


Hör gärna av dig direkt till mig:

Margareta Lindblad/ordförande/ 0703 82 78 09, margareta@willmaguides.se

Föreningens syfte


På föreningens årsmöte i mars 2018 fastställdes föreningens syfte i stadgarnas andra paragraf:


"Föreningens främsta syfte är att vara ett stöd till Sandvikens Folkbibliotek, sprida information om bibliotekets verksamhet och bidra till olika kulturaktiviteter och ett positivt kulturklimat i Sandviken, fritt från kommersiella intressen. Arbetet sker i huvudsak genom samarbete med biblioteket, som medarrangör och idégivare.


Vi vill verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning och främja litteraturens ställning.

Föreningen ska vara tillgänglig för alla och ser gärna samarbete och samverkan med andra som delar vår verksamhetsidé. "


Stadgarna i sin helhet ser du här.

Ditt medlemsskap


Vi vill gärna ha med dig som medlem. Betala in 100 kr till vårt Plusgiro, 1613519-6 eller swisha till 1233539145.


Du kan se här på hemsidan, Nyhetsbrevet, vilka aktiviteter som du som medlem kan deltaga i,  t ex resor som vi anordnar, bokfrukost där vi är exklusivt inbjudna,  julfest mm mm. 

Glöm inte att notera ditt namn och telefonnummer när du betalar!


Vi kommer fortsättningsvis att hålla dig informerad via SMS. Det är därför vi är angelägna att du noterar ditt telefonnummer.

Nya styrelsen, från vänster: Åsa Ekman, Sven-Olof Ekman, Bitte Emtell, Per-Johan Emtell, Margareta Lindblad, vår nya ordförande,  Agneta Risvall,  Lena van Aarem och  Lasse Dunderberg.

Barbro Folkesson-West saknas på bilden.