Bibliotekets Vänner i Sandviken

Menyknappen högst upp

till höger tar dig vidare!

Foto Bitte Emtell

Maciej Zaremba intervjuas av Sven-Olof Ekman från Bibliotekets Vänner på Bläck författarscen.

Läs mer om Zaremba i Nyhetsbrevet Februari 2019.                                    

Bibliotekets Vänner är föreningen för dig som tycker att det är viktigt med ett starkt och levande bibliotek.

Folkbiblioteket i Sandviken är en av verksamheterna i vårt nya Kulturcentrum.

Vad som är på gång i föreningen kan du läsa i Nyhetsbrevet!

På föreningens årsmöte i mars 2018 fastställdes föreningens syfte i stadgarnas andra paragraf:


"Föreningens främsta syfte är att vara ett stöd till Sandvikens Folkbibliotek, sprida information om bibliotekets verksamhet och bidra till olika kulturaktiviteter och ett positivt kulturklimat i Sandviken, fritt från kommersiella intressen. Arbetet sker i huvudsak genom samarbete med biblioteket, som medarrangör och idégivare.


Vi vill verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning och främja litteraturens ställning.

Föreningen ska vara tillgänglig för alla och ser gärna samarbete och samverkan med andra som delar vår verksamhetsidé. "


Stadgarna i sin helhet ser du här.

Meddela ordföranden Åsa Ekman, 0702 807584, att du vill bli medlem och sätt in 100 kr på vårt Plusgiro 161 35 19-6. Nyhetsbrevet kan du läsa på din e-post eller här på hemsidan.

No copyright @No Rights Reserved